Po delší odmlce namáčíme pero do inkoustu

17.10.2011 21:38

Redakce portálu KrasoVhled se všem svým příznivcům velice omlouvá za dlouhodobější výpadek činnosti. Vězte, že tato stagnace nebyla distancí od kultury, nýbrž spletí všelikých událostí, kterýmžto nešlo čelit jinak než postavit se k nim čelem... Proto byli tvůrci KrasoVhledu dočasně indisponovaní a museli od svých zájmových ořů na nějakou dobu poodstoupit.

Nyní se však již blýská na lepší časy. Otlačená čela se formují do únosnějších vrásek a pera svá opět smáčíme do kalamáře s čerstvě natočeným inkoustem!

 

 

Touto cestou si dovolujeme poděkovat vám za přízeň a pochopení a těšíme se na setkání na nové vlně kultury.

 

Redakce portálu KrasoVhled