Netrestejme dvakrát: večer na téma socializace bývalých vězňů

02.04.2013 17:43

Ve středu 3. dubna 2013 se v prostorách kina Bio Oko uskuteční velice zajímavý večer na téma socializace bývalých vězňů. Večer nazvaný NETRESTEJME DVAKRÁT je kulturně-společenskou akcí pro širokou veřejnost, jejímž cílem je seznámit návštěvníky s palčivým sociálně-ekonomickým tématem problémů lidí po návratu z vězení zpět do společnosti z nevšedního úhlu. 

 

 

V programu vystoupí odborníci na postpenitenciární péči, pracovníci neziskových organizací zabývajících se pomocí propuštěným lidem s návratem do života aj. Veřejná panelová diskuse - Anna Šabatová, předsedkyně Českého helsinského výboru, Petr Novák - ředitel o.s. Nová šance, Marcel Ambrož - o.s. SANANIM, Pavel Pěnkava - sociální kurátor městské části Praha 1, Marie Havlenová-Saudková, Roman DIESEL Šťastný, Vendula Kalusová - předsedkyně o.s. Na svobodě.

 

Program akce NETRESTEJME DVAKRÁT, prvního celostátního festivalu postpenitenicárního neziskového sektoru, je následující:

  • 17:00    Panelová diskuze s odborníky
  • 19:00    projekce dokumentu Venku režisérky Veroniky Sobkové
  • 20:45    Koncert: Gipsy Spirit & Vojta Lavička

 

Více informací o projektu najdete na webu nasvobode.cz

 

Text: Andrea Vašáková, nasvobode.cz

Foto: nasvobode.cz