GLOBAL LOCALS: umělci s domovem v Praze

25.03.2013 20:30

Tento čtvrtek 28. března 2013 od 18 hodin se v Galerii NTK koná závěrečný večírek s koncertem k výstavě GLOBAL LOCALS. Návštěvníkům se tak nabízí poslední možnost prohlédnout si výstavu 25 umělců z celého světa, jejichž novým domovem se stala Praha. 

 

 

Výstava představuje široké spektrum médií i přístupů s jistým důrazem na témata související s reflexí vlastní sociální situace umělce, obecně se změnou místa, s otázkami identity, vztahem subjekt vs. společnost, s pohledem na Čechy "zvenčí" nebo kritikou xenofobie. Jiným významným tématem vystavených uměleckých děl je jazyk, sémantika, vztah znakového systému a reality a s tím spojený fenomén „překladu“. Kromě výsostně výtvarných projevů je na výstavě prezentováno okrajově také současné divadlo (Irina Andreeva z Teatr Novogo Fronta), dokumentární fotografie (Robert Carrithers) a také poezie (íránský básník Alirézá Kermani přednesl na vernisáži v Perštině několik svých básní).

 

Osudy a osobní zkušenosti jednotlivých vystavujících umělců se liší stejně, jako se liší jejich umělecká tvorba. Někdo přišel do Prahy v devadesátých letech 20. století s romantickou představou o úžasném historickém městě plném krásných žen a nevázané svobody, jiný byl nucen opustit svou rodnou zemi z politických důvodů - kvůli pronásledování režimem, další utekl před bratrovražednou válkou. 

 

V rámci finisáže zahrají v Praze žijící zahraniční hudebníci:
Schloss Tegal (https://www.schlosstegal.net/)
Romano Krzych (https://soundcloud.com/romano-krzych)
Graeme Mckinnon
-------------------------------------
Současně s finisáží výstavy GLOBAL LOCALS proběhne v parteru NTK slavnostní zahájení výstavy Dariny ALster v rámci outdoorové galerie Artwall
zahrají hosté Dariny Alster:
Miki DJ
Veronika Neverstop
Galerie NTK
Technická 56, Praha 6
www.galerientk.cz
 

 

Text & foto: www.techlib.cz